Daňová evidence 
Ing. Pavel Čupa, Praha 4-Braník


Vedení daňové evidence (dříve jednoduché účetnictví) je určeno pro fyzické osoby podnikající jako OSVČ, které nejsou zapsány v obchodním rejstříku. I když formu daňové evidence zákon upravuje jen minimálně, přesto správné vedení daňové evidence má pro klienty značný význam zejména s ohledem na daňové dopady nebo na stav pohledávek a závazků. 

Samostatnou kapitolou je případ, kdy fyzická osoba je současně plátcem DPH a podklady daňové evidence současně slouží k sestavení daňového přiznání na DPH. Na daň z příjmu pak automaticky navazuje i sestavení Přehledů na zdravotní a sociální pojištění.Vedení účetnictví zahrnuje


účetnictví Praha 2kompletní zpracování daňové evidence včetně peněžního deníku
účetnictví Praha 2zpracování pohledávek a závazků, pravidelné přehledy pohledávek a závazků, event. tisk upomínek
účetnictví Praha 2evidence drobného a dlouhodobého majetku, evidence skladu, přípravu podkladů pro inventury
účetnictví Praha 2zpracování čtvrtletních nebo měsíčních přiznání na DPH
účetnictví Praha 2zpracování roční účetní závěrky, přiznání k dani z příjmu, k silniční dani, dani z nemovitostí
účetnictví Praha 2příprava platebních příkazů
účetnictví Praha 2vyúčtování cestovních náhrad
účetnictví Praha 2zpracování Přehledů na sociální a zdravotní pojištění